1. HOME
 2. /
 3. Užitečné informace
 4. /
 5. Vrátenie a reklamácia

Vrátenie a reklamácia

Reklamácia

 1. Predávajúci poskytuje na ponúkané produkty záruku 24 mesiacov. Táto lehota je platná odo dňa doručenia produktu zákazníkovi.
 2. Predávajúci dodá návod na montáž produktu. Nedodržanie pokynov vylučuje možnosť reklamácie produktu.
 3. Kupujúci je povinný bezodkladne po tom, čo zistil, že poskytnutá služba nie je v súlade so zmluvou, podať písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu: info@tepichomat.sk
 4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť nepatrné odchýlky dodaného produktu od produktu ponúkaného na internetových stránkach. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné farebné rozdiely, drobné rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa nedá vo výrobnom procese vyhnúť a farebné rozdiely môžu vyplývať z nastavení monitora používateľa. Nemožno tiež reklamovať spôsob rozdelenia materiálu, ak Kupujúci nenavrhol netypické rozdelenie pri zadávaní objednávky.
 5. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu v lehote 14 dní od dátumu jej nahlásenie.
 6. Ak sa zistí, že dodaný tovar nie je v súlade so zmluvou, tzn. má poškodenie znižujúce jeho hodnotu alebo úžitkovú hodnotu, alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má Kupujúci právo požadovať, aby bol produkt uvedený do stavu súladného so zmluvou, a to bezplatnou opravou, výmenou produktu za nový, alebo ak takáto možnosť neexistuje, vrátením zaplatených prostriedkov za objednávku.
 7. Predávajúci má právo od zákazníka požadovať vrátenie chybného tovaru.
 8. Reklamácia sa vzťahujú len a výhradne na tovar v stave, v akom bol doručený.
 9. Škody vyplývajúce z nesprávneho alebo nesúladného so zmluvou rokovania nie sú základom pre uplatnenie nárokov voči Predávajúcemu.

Vrátenie

Naše produkty nie sú produkty vopred pripravené a skladované, ak produkt nespĺňa vaše očakávania, kontaktujte nás! Pokúsime sa to napraviť. Spokojnosť našich zákazníkov je našou prioritou!

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Korešpondenčná adresa:

Český tisk s.r.o
Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 17658187
DIČ: CZ17658187
Společnost je zapsána v obch. rejstříku, ved.
Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 60194

Adresa pre vrátenie tovaru a reklamáciu:

Paxy - Český tisk s.r.o.
Bytčická 76, P.O. BOX 5
01681 Žilina